1. 1. Upravljavec spletne strani COVID-19 VSAK ČLOVEK ŠTEJE, ki je dostopna na spletnem naslovu https://covid-19-stats.si/ (v nadaljevanju: spletna stran), je LEONARDO, d.o.o., Kranj, Storžiška ulica 4, 4000 Kranj, matična številka: 5655315000 (v nadaljevanju: upravljavec).
  2. 2. Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletno stran, ne glede na to, ali preko spletne strani posreduje podatke ali ne.
  3. 3. Z obiskom spletne strani se šteje, da je uporabnik v celoti seznanjen s temi Pogoji uporabe ter s Politiko ravnanja z osebnimi podatki ter da njune določbe v celoti sprejema.
  4. 4. Spletna stran je nekomercialna in je namenjena izključno zbiranju podatkov o epidemiji virusa COVID-19 v Republiki Sloveniji in prikazu teh podatkov na spletni strani v obliki preglednic in grafov.
  5. 5. Podatki na spletni strani so pridobljeni izključno s strani uporabnikov. Upravljavec ne preverja njihove pravilnosti oziroma verodostojnosti. Kljub določenim mehanizmom za preprečevanje morebitnih zlorab pri posredovanju podatkov s strani uporabnikov upravljavec ne jamči za točnost ali pravilnost podatkov in v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala katerikoli tretji osebi.
  6. 6. Vsak uporabnik lahko preko spletne strani podatke odda le zase ter za osebe, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu. Ponudnik si pridržuje pravico, da vnose podatkov, za katere utemeljeno domneva, da jih je uporabnik posredoval v nasprotju z določbami te točke, odstrani oziroma izbriše, uporabniku pa onemogoči nadaljnjo uporabo spletne strani.
  7. 7. Dostop do spletne strani ni geografsko omejen. Zaradi zagotavljanja verodostojnosti podatkov je možnost posredovanja podatkov preko spletne strani omejena na IP naslove, ki se nahajajo v Republiki Sloveniji.
  8. 8. Vse vsebine na spletni strani so avtorskopravno varovane. Brez izrecnega vnaprejšnjega dovoljenja upravljavca je prepovedana kakršnakoli uporaba teh vsebin za kakršenkoli namen. Izjema velja za na spletni strani objavljene podatke, tabele in grafe glede stanja epidemije, ki jih lahko vsakdo prosto uporablja, pod pogojem da kot vir navede spletno stran ter njen aktivni spletni naslov (na način Vir: COVID-19 VSAK ČLOVEK ŠTEJE, covid-19-stats.si). Z določbo prejšnjega stavka se upravljavec ne odpoveduje svojim pravicam izdelovalca podatkovne baze.
  9. 9. Upravljavec ne daje nobenega jamstva in ne prevzema nobene odgovornosti glede delovanja in dostopnosti spletne strani ali glede obdobja, v katerem bo spletna stran aktivna.
  10. 10. Ti Pogoji uporabe se lahko kadarkoli spremenijo. Sprememba velja od dneva objave na spletni stran. Uporabnika zavezuje tista verzija teh Pogojev uporabe, ki je v veljavi v trenutku, ko uporabnik obišče spletno strani.